REALMEDIA s.r.o.

Již více než patnáct let je značka
REALMEDIA zárukou kvalitní a účinné
marketingové komunikace zejména v oblasti
vizualizace reklamního sdělení. Dovolte, abychom
Vám spektrum naší činnosti přiblížili na těchto stránkách.

Síť outdoorových reklamních prvků:

  • billboardy
  • štíty a střechy
  • LED stěny
  • mosty a lávky
  • zábradlí
  • backlighty
  • vlastní velkoplošná média - billboardy 2000
  • typizovaná i atypická nafukovadla
  • autobusy příměstské a meziměstské dopravy

Ceny ploch uvedené na těchto stránkách jsou bez DPH.