REALMEDIA s.r.o.

brněnská reklamní agentura

Kdo jsme a co nabízíme

Naše agentura vznikla v roce 1990 ve sdružení REAL agency. Zaměřili jsme se na komplexní služby v oblasti marketingové komunikace s důrazem na venkovní reklamu.

V roce 1994 se sdružení transformovalo a podstatnou část portfolia od tohoto okamžiku spravuje společnost REALMEDIA. 

Od začátku jsme se soustředili hlavně na Brno, kde jsme doma. K naší činnosti jsme vždy chtěli přistupovat zodpovědně, takže jsme od počátku přizvali odborníky z řad architektů a  grafiků. Výsledkem naší spolupráce byly například atypické konstrukce venkovních nosičů a užitné vzory na instalaci specifických reklamních médií.
I v dnešní době, která žije převážně v online prostoru, nabízíme klasická outdoorová média převážně v brněnské aglomeraci. Všechny reklamní nosiče (většinově billboardy) mají standardizované rozměry a naše společnost je jejich výhradním vlastníkem.

Za agenturu

Pavel Heide, jednatel

Kontaktní adresa

Prokofjevova 31b

Brno

623 00

Česko

E-mail
Telefon