Plocha na zábradlí je zajímavým prvkem městské reklamy s nespornými výhodami:

  • velmi příznivá cena při ročním pronájmu
  • dostupnost v lokalitách, kde jiný druh reklamního zařízení není realizovatelný (frekventované křižovatky, centrum města)
  • možnost zcelování ploch do rozměrů 500 x 70 cm
  • rychlá možnost změny grafiky
  • technologie zavěšení schválená pro brněnskou aglomeraci a chráněná patentem

Ačkoliv není zábradlí standardizovaným formátem pro velké reklamní kampaně, je využíváno pro dlouhodobé reklamní aktivity mnoha firem na podporu značky, jako naváděcí systémy, ale i ke kratkodobým prodejním akcím.

Mapky našich ploch ve formátu PDF najdete pod tímto odkazem.

Reklama na zábradlí 01 Reklama na zábradlí 02 Reklama na zábradlí 03
Reklama na zábradlí 04 Reklama na zábradlí 05 Reklama na zábradlí 06

Nahoru