Reklamní agentura vznikla již v roce 1990 ve sdružení REAL agency. Zaměřila se na komplexní služby v oblasti marketingové komunikace s důrazem na venkovní reklamu. Po ukončení činnosti sdružení se agentura postupně transformovala ve firmu rodinného typu a od 1.1.1994 vystupuje pod současným názvem REALMEDIA.

Od počátku jsme si byli vědomi odpovědnosti jak ke svým klientům, tak k obyvatelům města zahlcených živelnou venkovní reklamou. Věříme, že se zejména ve městě Brně stala značka REALMEDIA zárukou promýšlené filozofie a marketingové strategie. Naše produkty jsou kladně přijímány nejen veřejností, ale i odborníky pro respektování estetických i urbanistických požadavků s citlivým přístupem ke krajinné ekologii. Naše reklamní agentura poskytuje svým klientům plný servis v široké paletě služeb.

Doménou naší činnosti je však vizualizace reklamního sdělení. Ukazuje se, že nejdůležitějším aspektem marketingové komunikace pro současnou generaci jsou právě obrazová sdělení, která vyvolávají pozitivní emocionální reakce, přitahují pozornost a ovlivňují zvykovou volbu. V naší nabídce najdete vše, co současná technika a technologie umožňuje.
Dovolte, abychom Vám v tomto materiálu přiblížili reklamní agenturu v uceleném přehledu. Předpokládáme, že naše úsilí o komplexnost a kvalitu marketingové komunikace podpoří Váš dynamický rozvoj. Budeme se snažit zajistit Vám dlouhodobou stabilitu nejen na trhu, ale zejména ve vědomí Vašich klientů

Odborná způsobilost

Reklamní agentura REALMEDIA poskytuje komplexní služby v oblasti marketingové komunikace na základě těchto živnostenských oprávnění:

 • reklamní činnost a marketing
 • agenturní činnost v oblasti kultury a umění
 • pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí
 • návrhářská, designerská a aranžérská činnost
 • grafické práce a kresličské práce
 • zprostředkování služeb

Identifikace firmy

Obchodní název REALMEDIA s.r.o.
Sídlo společnosti Prokofjevova 31b, 623 00 Brno-Kohoutovice
60721677
DIČ CZ 60721677
Statutární zástupce Pavel Heide
Telefon +420 547 212 828, 547 250 830
GSM +420 737 241 737
WWW www.realmedia.cz

Filozofie společnosti

Reklamní agentura REALMEDIA je společností, která do vztahu se svými klienty přináší dovednosti, schopnosti, zkušenosti a prvek obchodního partnerství. Je třeba zdůraznit, že uzavřenou zakázkou náš klient nezískává jen vlastní produkt. Neodmyslitelnou součástí naší spolupráce je vstřícnost v oblasti konzultací a návazného servisu - kreativity, služeb grafického pracoviště, scénářů, tiskových výstupů a dalších realizací.
Ve spolupráci se svými klienty se REALMEDIA řídí etickými zásadami, které mají obecnou platnost ve všech oborech podnikání:

 • agentura dbá na to, aby každá realizace zakázky byla odůvodnitelná z hlediska zákazníka a jeho nákladů
 • garantuje rovnocennou komunikaci se všemi obchodními partnery po celou dobu přípravy a trvání zakázky k zajištění nekompromisní kvality
 • v rámci komplexních služeb dbá na vzhled reklamních prezentací a snaží se odstranit závady bránící zamýšlenému účinku
 • informuje klienty o zajímavých akcích v regionálních médiích a zajišťuje jim prostor pro jejich prezentaci
 • sleduje všechny novinky v oboru marketingové komunikace a využívá je ve prospěch svých klientů
 • dbá na stálý odborný i etický růst všech pracovníků, zejména v kreativní, technické a obchodní činnosti
 • v naší agentuře je prospěch klienta na prvním místě

Ekonomika a lidké zdroje

Dokonalá znalost brněnského podnikatelského prostředí nám umožňuje pochopení a předvídání potřeb potencionálních klientů, kterým nabízíme stále komplexnější a kvalitnější služby. Zdrojem naší výkonnosti je skutečnost, že agentura důsledně dbá o zvyšování profesní kvalifikace svých zaměstnanců. Každý člen firmy se zapojuje do činnosti reklamní agentury podle stupně svých znalostí a dosažené kvalifikace tak, aby co nejefektivněji přispěl k jejímu dalšímu rozvoji. Naším společným cílem je utvářet takové prostředí, které nám všem umožňuje využívání maxima dostupných informací a znalostí nutných pro udržení vysokého standardu poskytovaných služeb.
Ekonomické výsledky firmy ukazují, že takové podnětné prostředí našim klientům vyhovuje a rádi se do něho vracejí. Velkou roli v příznivých výsledcích firmy hraje skutečnost, že každý zákazník se stává v pravém slova smyslu naším partnerem. Základ dobrých obchodních i přátelských vztahů spočívá v tom, že se všichni partneři mohou spolehnout na naši důslednost v přípravě reklamních kampaní i v jejich realizaci. Spolehlivé a kvalitní služby jim potom poskytují prostor k zajišťování jejich strategie a obchodních cílů.

Produkty

Produktem agentury REALMEDIA jsou v pravém slova smyslu všechny prostředky marketingové komunikace s akcentem na velkoplošnou reklamu. V brněnském regionu REALMEDIA vlastní nebo exkluzivně provozuje řadu komunikačně zajímavých médií:

 • Billboardy - centrum města, dálniční přivaděče, důležité komunikace, autobusové nádraží
 • Boardy na mostech a lávkách - dálniční přivaděče, důležité komunikace
 • Reklama na štítech domů - exkluzivní plochy i v centru města pro malbu či banner
 • Plotrová grafika - díky vlastnímu technologickému vybavení není naše reklamní agentura při výrobě polepové grafiky odkázána na subdodavatele a to umožňuje přímou kontrolu výroby
 • 3D reklama - vzhledem k dlouhodobému úspěšnému působení na reklamním trhu jsme schopni zabezpečit i ostatní prvky podlinkových aktivit jako jsou odnosné tašky, reklamní předměty atd.

Nahoru