Zpět export PDF

Bystrcká (5410953)

evid. číslo Ulice Rozměry Cena
Čtvrt Město Okres Kraj Popis místa
5410953 Bystrcká 580x240 35640 Kč
Bystrc Brno Brno - město Jihomoravský kraj cena při 10 s / 6x za hodinu / 30 dnů

Umístění panelu

 
 • necentrum
 • anookrajová čtvrť
 • neměstská čtvrť
 • neobchodní čtvrť
 • neobytná čtvrť
 • neprůmyslová čtvrť
 • nenezastavěné plochy
 • anosamostatný
 • nevlastní osvětlení

Okolí panelu

 
 • anoMHD
 • neČD, ČSAD
 • nepošta
 • nePNS
 • nekulturní zařízení
 • nesportovní zařízení
 • nezdravotnické zařízení
 • anoobchody
 • anoobchodní dům
 • anosupermarket
 • anočerpací stanice
 • neškola
 • nebanka
 • nerestaurace
 • nehotel
 • neprům.závod
 • nevýstaviště
 • nevýpadovka

Komunikace

 
 • nedálnice
 • anosilnice I.tř.
 • nesilnice ostatní
 • neulice
 • anopříjezd
 • nevýjezd
 • anoparkoviště
 • nepěší zóna
 • nekřižovatka
 

Poloha a viditelnost

kolmo , 50-100 m

 
fotografie nosiče 5410953