Zpět export PDF

D1 Měřín (5410901)

evid. číslo Ulice Rozměry Cena
Čtvrt Město Okres Kraj Popis místa
5410901 D1 Měřín 30x8 m 88400 Kč
D1 Žďár n/Sázavou Kraj Vysočina dálnice D1, směr Praha

Umístění panelu

 
 • necentrum
 • neokrajová čtvrť
 • neměstská čtvrť
 • neobchodní čtvrť
 • neobytná čtvrť
 • neprůmyslová čtvrť
 • anonezastavěné plochy
 • anosamostatný
 • anovlastní osvětlení

Okolí panelu

 
 • neMHD
 • neČD, ČSAD
 • nepošta
 • nePNS
 • nekulturní zařízení
 • nesportovní zařízení
 • nezdravotnické zařízení
 • neobchody
 • neobchodní dům
 • nesupermarket
 • anočerpací stanice
 • neškola
 • nebanka
 • nerestaurace
 • nehotel
 • neprům.závod
 • nevýstaviště
 • nevýpadovka

Komunikace

 
 • anodálnice
 • nesilnice I.tř.
 • nesilnice ostatní
 • neulice
 • nepříjezd
 • nevýjezd
 • neparkoviště
 • nepěší zóna
 • nekřižovatka
 

Poloha a viditelnost

kolmo , přes 100 m

 
fotografie nosiče 5410901