Zpět export PDF

Hradecká x Palackého 18x02 (5410782)

evid. číslo Ulice Rozměry Cena
Čtvrt Město Okres Kraj Popis místa
5410782 Hradecká x Palackého 18x02 12x1,2 m 11640 Kč
Královo Pole Brno Brno - město Jihomoravský kraj most DC, pouze fólie, min. 6 měsíců

Umístění panelu

 
 • necentrum
 • anookrajová čtvrť
 • neměstská čtvrť
 • neobchodní čtvrť
 • neobytná čtvrť
 • neprůmyslová čtvrť
 • nenezastavěné plochy
 • nesamostatný
 • nevlastní osvětlení

Okolí panelu

 
 • neMHD
 • neČD, ČSAD
 • nepošta
 • nePNS
 • nekulturní zařízení
 • nesportovní zařízení
 • nezdravotnické zařízení
 • neobchody
 • neobchodní dům
 • nesupermarket
 • nečerpací stanice
 • neškola
 • nebanka
 • nerestaurace
 • nehotel
 • neprům.závod
 • nevýstaviště
 • nevýpadovka

Komunikace

 
 • nedálnice
 • anosilnice I.tř.
 • nesilnice ostatní
 • neulice
 • anopříjezd
 • nevýjezd
 • neparkoviště
 • nepěší zóna
 • nekřižovatka
 

Poloha a viditelnost

kolmo , přes 100 m

 
fotografie nosiče 5410782