Zpět export PDF

Vídeňská x Renneská 05x05 (5410733)

evid. číslo Ulice Rozměry Cena
Čtvrt Město Okres Kraj Popis místa
5410733 Vídeňská x Renneská 05x05 10x1,2 m 10100 Kč
Štýřice Brno Brno - město Jihomoravský kraj most ZC, pouze fólie, min. 6 měsíců

Umístění panelu

 
 • necentrum
 • neokrajová čtvrť
 • neměstská čtvrť
 • anoobchodní čtvrť
 • neobytná čtvrť
 • neprůmyslová čtvrť
 • nenezastavěné plochy
 • nesamostatný
 • nevlastní osvětlení

Okolí panelu

 
 • anoMHD
 • neČD, ČSAD
 • nepošta
 • nePNS
 • nekulturní zařízení
 • nesportovní zařízení
 • nezdravotnické zařízení
 • anoobchody
 • neobchodní dům
 • anosupermarket
 • nečerpací stanice
 • neškola
 • nebanka
 • anorestaurace
 • nehotel
 • neprům.závod
 • nevýstaviště
 • nevýpadovka

Komunikace

 
 • nedálnice
 • anosilnice I.tř.
 • nesilnice ostatní
 • neulice
 • nepříjezd
 • anovýjezd
 • neparkoviště
 • nepěší zóna
 • nekřižovatka
 

Poloha a viditelnost

kolmo , přes 100 m

 
fotografie nosiče 5410733