Zpět export PDF

Heršpická 03x03 (5410719)

evid. číslo Ulice Rozměry Cena
Čtvrt Město Okres Kraj Popis místa
5410719 Heršpická 03x03 12x1,6 m 12480 Kč
Štýřice Brno Brno - město Jihomoravský kraj most, DC, pouze fólie, min. 6 měsíců

Umístění panelu

 
 • necentrum
 • neokrajová čtvrť
 • neměstská čtvrť
 • anoobchodní čtvrť
 • neobytná čtvrť
 • neprůmyslová čtvrť
 • nenezastavěné plochy
 • nesamostatný
 • nevlastní osvětlení

Okolí panelu

 
 • neMHD
 • neČD, ČSAD
 • nepošta
 • nePNS
 • nekulturní zařízení
 • nesportovní zařízení
 • nezdravotnické zařízení
 • anoobchody
 • anoobchodní dům
 • anosupermarket
 • anočerpací stanice
 • neškola
 • anobanka
 • anorestaurace
 • anohotel
 • neprům.závod
 • nevýstaviště
 • nevýpadovka

Komunikace

 
 • nedálnice
 • anosilnice I.tř.
 • nesilnice ostatní
 • neulice
 • anopříjezd
 • nevýjezd
 • neparkoviště
 • nepěší zóna
 • anokřižovatka
 

Poloha a viditelnost

kolmo , přes 100 m

 
fotografie nosiče 5410719