Zpět export PDF

Výstavní, hl. vstup BVV 01x09 (5410709)

evid. číslo Ulice Rozměry Cena
Čtvrt Město Okres Kraj Popis místa
5410709 Výstavní, hl. vstup BVV 01x09 10x0,8 m 7900 Kč
Staré Brno Brno Brno - město Jihomoravský kraj most ZC, pouze fólie, min. 6 měsíců

Umístění panelu

 
 • anocentrum
 • neokrajová čtvrť
 • neměstská čtvrť
 • neobchodní čtvrť
 • neobytná čtvrť
 • neprůmyslová čtvrť
 • nenezastavěné plochy
 • nesamostatný
 • nevlastní osvětlení

Okolí panelu

 
 • anoMHD
 • neČD, ČSAD
 • nepošta
 • nePNS
 • anokulturní zařízení
 • nesportovní zařízení
 • nezdravotnické zařízení
 • neobchody
 • neobchodní dům
 • nesupermarket
 • anočerpací stanice
 • neškola
 • nebanka
 • anorestaurace
 • nehotel
 • neprům.závod
 • nevýstaviště
 • nevýpadovka

Komunikace

 
 • nedálnice
 • anosilnice I.tř.
 • nesilnice ostatní
 • neulice
 • nepříjezd
 • anovýjezd
 • neparkoviště
 • nepěší zóna
 • nekřižovatka
 

Poloha a viditelnost

kolmo , přes 100 m

 
fotografie nosiče 5410709