Zpět export PDF

Obvodová - zastávka ZOO (5410153)

evid. číslo Ulice Rozměry Cena
Čtvrt Město Okres Kraj Popis místa
5410153 Obvodová - zastávka ZOO 510x240 4900 Kč
Bystrc Brno Brno - město Jihomoravský kraj

Umístění panelu

 
 • necentrum
 • anookrajová čtvrť
 • neměstská čtvrť
 • neobchodní čtvrť
 • anoobytná čtvrť
 • neprůmyslová čtvrť
 • nenezastavěné plochy
 • nesamostatný
 • nevlastní osvětlení

Okolí panelu

 
 • anoMHD
 • neČD, ČSAD
 • nepošta
 • anoPNS
 • nekulturní zařízení
 • nesportovní zařízení
 • nezdravotnické zařízení
 • anoobchody
 • neobchodní dům
 • nesupermarket
 • nečerpací stanice
 • neškola
 • nebanka
 • nerestaurace
 • nehotel
 • neprům.závod
 • nevýstaviště
 • anovýpadovka

Komunikace

 
 • nedálnice
 • anosilnice I.tř.
 • nesilnice ostatní
 • anoulice
 • nepříjezd
 • nevýjezd
 • neparkoviště
 • nepěší zóna
 • nekřižovatka
 

Poloha a viditelnost

rovnoběžně , do 20 m

 
fotografie nosiče 5410153