Zpět export PDF

Hněvkovského (5410131)

evid. číslo Ulice Rozměry Cena
Čtvrt Město Okres Kraj Popis místa
5410131 Hněvkovského 510x240 7900 Kč
Brno - jih Brno Brno - město Jihomoravský kraj DC, příjezd D1,Olympia, Avion, Makro

Umístění panelu

 
  • necentrum
  • neokrajová čtvrť
  • neměstská čtvrť
  • anoobchodní čtvrť
  • neobytná čtvrť
  • neprůmyslová čtvrť
  • nenezastavěné plochy
  • nesamostatný
  • nevlastní osvětlení

Okolí panelu

 
  • anoMHD
  • neČD, ČSAD
  • nepošta
  • nePNS
  • nekulturní zařízení
  • nesportovní zařízení
  • nezdravotnické zařízení
  • neobchody
  • anoobchodní dům
  • anosupermarket
  • nečerpací stanice
  • neškola
  • nebanka
  • nerestaurace
  • nehotel
  • neprům.závod
  • nevýstaviště
  • nevýpadovka

Komunikace

 
  • nedálnice
  • anosilnice I.tř.
  • nesilnice ostatní
  • neulice
  • anopříjezd
  • nevýjezd
  • neparkoviště
  • nepěší zóna
  • anokřižovatka
 

Poloha a viditelnost

rovnoběžně , 50-100 m

 
fotografie nosiče 5410131