Zpět export PDF

Trnitá (5410107)

evid. číslo Ulice Rozměry Cena
Čtvrt Město Okres Kraj Popis místa
5410107 Trnitá 510x240 5900 Kč
Trnitá Brno Brno - město Jihomoravský kraj bus nádraží, Vaňkovka

Umístění panelu

 
 • necentrum
 • neokrajová čtvrť
 • neměstská čtvrť
 • anoobchodní čtvrť
 • neobytná čtvrť
 • neprůmyslová čtvrť
 • nenezastavěné plochy
 • nesamostatný
 • nevlastní osvětlení

Okolí panelu

 
 • neMHD
 • anoČD,ČSAD
 • nepošta
 • nePNS
 • nekulturní zařízení
 • nesportovní zařízení
 • nezdravotnické zařízení
 • anoobchody
 • anoobchodní dům
 • anosupermarket
 • nečerpací stanice
 • neškola
 • nebanka
 • nerestaurace
 • nehotel
 • neprům.závod
 • nevýstaviště
 • nevýpadovka

Komunikace

 
 • nedálnice
 • nesilnice I.tř.
 • nesilnice ostatní
 • anoulice
 • nepříjezd
 • nevýjezd
 • neparkoviště
 • nepěší zóna
 • anokřižovatka
 

Poloha a viditelnost

rovnoběžně , 20-50 m

 
fotografie nosiče 5410107