Zpět export PDF

Jihlavská (5410067)

evid. číslo Ulice Rozměry Cena
Čtvrt Město Okres Kraj Popis místa
5410067 Jihlavská 510x240 4900 Kč
Bohunice Brno Brno - město Jihomoravský kraj

Umístění panelu

 
  • necentrum
  • neokrajová čtvrť
  • neměstská čtvrť
  • neobchodní čtvrť
  • anoobytná čtvrť
  • neprůmyslová čtvrť
  • nenezastavěné plochy
  • nesamostatný
  • nevlastní osvětlení

Okolí panelu

 
  • anoMHD
  • neČD, ČSAD
  • nepošta
  • nePNS
  • nekulturní zařízení
  • nesportovní zařízení
  • nezdravotnické zařízení
  • neobchody
  • neobchodní dům
  • anosupermarket
  • anočerpací stanice
  • neškola
  • nebanka
  • nerestaurace
  • nehotel
  • neprům.závod
  • nevýstaviště
  • nevýpadovka

Komunikace

 
  • nedálnice
  • anosilnice I.tř.
  • nesilnice ostatní
  • neulice
  • nepříjezd
  • nevýjezd
  • neparkoviště
  • nepěší zóna
  • anokřižovatka
 

Poloha a viditelnost

rovnoběžně , 20-50 m

 
fotografie nosiče 5410067