Zpět export PDF

Jihlavská (5410062)

evid. číslo Ulice Rozměry Cena
Čtvrt Město Okres Kraj Popis místa
5410062 Jihlavská 510x240 4900 Kč
Bohunice Brno Brno - město Jihomoravský kraj

Umístění panelu

 
 • necentrum
 • neokrajová čtvrť
 • neměstská čtvrť
 • neobchodní čtvrť
 • anoobytná čtvrť
 • neprůmyslová čtvrť
 • nenezastavěné plochy
 • nesamostatný
 • nevlastní osvětlení

Okolí panelu

 
 • anoMHD
 • neČD, ČSAD
 • nepošta
 • nePNS
 • nekulturní zařízení
 • nesportovní zařízení
 • nezdravotnické zařízení
 • neobchody
 • neobchodní dům
 • anosupermarket
 • anočerpací stanice
 • neškola
 • nebanka
 • nerestaurace
 • nehotel
 • neprům.závod
 • nevýstaviště
 • nevýpadovka

Komunikace

 
 • nedálnice
 • anosilnice I.tř.
 • nesilnice ostatní
 • neulice
 • nepříjezd
 • nevýjezd
 • neparkoviště
 • nepěší zóna
 • anokřižovatka
 

Poloha a viditelnost

rovnoběžně , 20-50 m

 
fotografie nosiče 5410062