Zpět export PDF

Drobného (5410011)

evid. číslo Ulice Rozměry Cena
Čtvrt Město Okres Kraj Popis místa
5410011 Drobného 510x240 4900 Kč
Ponava Brno Brno - město Jihomoravský kraj DC

Umístění panelu

 
 • necentrum
 • neokrajová čtvrť
 • neměstská čtvrť
 • anoobchodní čtvrť
 • anoobytná čtvrť
 • neprůmyslová čtvrť
 • nenezastavěné plochy
 • anosamostatný
 • nevlastní osvětlení

Okolí panelu

 
 • anoMHD
 • neČD, ČSAD
 • nepošta
 • nePNS
 • anokulturní zařízení
 • anosportovní zařízení
 • nezdravotnické zařízení
 • anoobchody
 • anoobchodní dům
 • anosupermarket
 • nečerpací stanice
 • neškola
 • nebanka
 • nerestaurace
 • anohotel
 • neprům.závod
 • nevýstaviště
 • nevýpadovka

Komunikace

 
 • nedálnice
 • anosilnice I.tř.
 • nesilnice ostatní
 • neulice
 • anopříjezd
 • nevýjezd
 • neparkoviště
 • nepěší zóna
 • nekřižovatka
 

Poloha a viditelnost

šikmo , 50-100 m

 
fotografie nosiče 5410011